Personlig coach

Tjänster inom handledning, mentorskap och coachning

Personlig coach

En personlig coach, om inte livsnödvändigt så näst intill!

Många organisationer idag ser värdet av att kunna erbjuda sina ledare en personlig coach. Någon som kan hjälpa människor att se alla de resurser de har som kan vara svårt att se på egen hand.

Se hela informationsbladet (pdf)