Workshops IKT

Enligt Skolverkets senaste rapport ”It-användning och it-kompetens i skolan” (www.skolverket.se/publikationer?id=3005):

Allt fler lärare uppger att de har bra generell it-kompetens. Samtidigt vill de utveckla sin kompetens. Resultatet visar att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Ungefär varannan lärare efterfrågar mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg.

Jag kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar/workshops på plats på förskolan/skolan utifrån era behov. Förslag på workshops:

iPad

  • iPad-teknik och inställningar (grundkurs för nybörjare)
  • iPad-appar (valfritt tema)
  • Portfolio via iPad
  • Gör en egen film med iPad (redigera i iMovie)
  • Gör en egen animerad film med iPad
  • Elever i behov av särskilt stöd

Dator

  • Webbverktyg för klassrummet (redskap för utvärdering, omröstning, slumpgenerator, diagram, presentationsverktyg, boka möten, webbpublicering…)
  • Starta en blogg med dina barn/elever (hjälp att starta och anpassa blogg för era behov)
  • Googleenkät-lär dig göra egna webbenkäter som sammanställer sig själva

Kontakt
Twitter: ikttove
Linkedin: Tove Andersson
e-post: email hidden; JavaScript is required
www.iktsidan.com