Uppdrag & Samarbetspartners

Uppdrag

Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Samtalsledare för A-Tech, ett nätverk för VD-assistenter och Chefssekreterare i större och mindre organisationer i Fyrbodalsområdet.
Läs mer på www.handelskammaren.net

Connect Väst
Panelmedlem i Språngbrädan, det största hoppet för tillväxtföretag. 
Läs mer på www.connectvast.se

Grensebroen Arena
Konsultuppdrag i produktfabriken
Läs mer på www.grensebroen.com

Uddevalla Kommun
Utbildning i nätverksbyggande för Friskvårdnätverk

Business in West – BIW
Projektledning, koordination, coachning för 103 företagare inom 16 kommuner i VG-regionen.
Läs mer om ett affärsnätverk för kvinnliga företagare inom Västra Götalandregionen

Säffle kommun
Utbildning/Utveckling av arbetet med vision och målstyrning för kommunens verksamhet och där Projektbolaget varit handledare och fört dialogen mellan politiker, chefer och medarbetare.
Samtal och handledning för förvaltningschefer inom kommunen.

Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner
Utbildning för Personliga assistenter.
Utbildningsdagar i vardagspsykologi och bemötande för hemtjänstpersonal.

Lysekils, Orusts, Stenungsunds, Tanums och Uddevalla kommuner
Arbetslagsutveckling för personalgrupper inom kommunala verksamheter.

Orusts och Lysekils kommuner
”Insikt och val” – utbildningsprogram för långtidssjukskrivna medarbetare inom kommunens olika förvaltningar.

”Välkommen tillbaka”
En samtalsserie för arbetsledare i konsten att ta emot personer som varit långtidssjukskrivna när de återvänder till arbete.

Stenungsunds, Strömstads, Säfflse, Tanums och Uddevalla kommuner
Enskild- och grupphandledning för medarbetare och ledare.

FöreningsSparbanken
Enskild- och grupphandledning för ledare.
Förändring – Delaktighet och Utveckling – om motivation och samarbete.

Arbetsförmedlingen
Utbildnings- och utvecklingsprojekt för kvinnor om att våga byta yrkesbana från industri/handel till vårdyrken.
samt mentor för nystartat företag.

Havets Hus, Lysekil
Organisation och förändringsarbete i grupp.

STO-regionen
Pjb har också ramavtal med STO-regionen (Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner) som leverantör av tilläggstjänster av företagshälsovård, från och med 2006-01-01.

Samarbetspartners

Undervisningshuset bedriver utbildningsverksamhet i personlig utveckling och personligt ledarskap och är arrangör av Bengt Jacobssons utvecklingsdagar ”Den hela människan – om att vara sin egen möjlighet”

Förlaget Litteraturhuset ger ut böcker inom humanistisk livsfilosofi; böcker som har mening och som känns rätt i magen.

Enkätfabriken levererar skräddarsydda undersökningar – alltifrån enkätundersökningar till djupintervjuer och fokusgruppsstudier.

Vikarvets Museum
Ett litet kulturhistoriskt museum bland Bohusläns klippor med en inspirerande och fascinerande miljö för samtal och utbildningar.

Örn & Kulla
Konsultföretag inom ledarstöd och rekrytering. Samarbete med Pjb inomprojektHR.
Läs mer om rekrytering, coaching och human resources hos Örn & Kulla

Julian Kommunikation
Webbyrå med verksamhet i Stockholm, Berlin och Shanghai. Ansvariga bland annat för utseendet på pjb.se.
Läs mer om webbproduktion, grafisk design och sökmotoroptimering