This Theme Supports a Custom FrontPage

Workshops IKT

Workshops IKT

Enligt Skolverkets senaste rapport ”It-användning och it-kompetens i skolan” (www.skolverket.se/publikationer?id=3005):

Allt fler lärare uppger att de har bra generell it-kompetens. Samtidigt vill de utveckla sin kompetens. Resultatet visar att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Ungefär varannan lärare efterfrågar mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg.

Jag kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar/workshops på plats på förskolan/skolan utifrån era behov. Förslag på workshops:

Läs mer: omWorkshops IKT