Hem

Trivas på jobbet…….Varför inte?

Arbetsmiljö är allt på jobbet. Rätta arbetsredskap, rätt ljus, tillräckligt med luft och ljus, att arbetet är bra organiserat med en god struktur och att det finns visioner, tydliga mål och sunda värderingar för de arbete som ska utföras.

Den fysiska och den psykiska arbetsmiljön behöver vara i balans för att trivseln på arbetsplatsen ska vara bra.

Projektbolaget kan erbjuda utbildnings- och inspirationsdagar inom området arbetsmiljö i en inspirerande miljö vid västerhavet, se bl.a. Vikarvets museum.