Trivas på jobbet..... varför inte?

Arbetsmiljö är allt på jobbet. Rätta arbetsredskap, rätt ljus, tillräckligt med luft och ljus, att arbetet är bra organiserat med en god struktur och att det finns visioner, tydliga mål och sunda värderingar för de arbete som ska utföras. Den fysiska och den psykiska arbetsmiljön behöver vara i balans för att trivseln på arbetsplatsen ska vara bra. Projektbolaget kan erbjuda utbildnings- och inspirationsdagar inom området arbetsmiljö i en inspirerande miljö vid västerhavet, se bl.a. Vikarvets museum.
Text för knapp i sidhuvud:Ta reda på merTa reda på mer

Nyheter

  • Workshops IKT

    Enligt Skolverkets senaste rapport ”It-användning och it-kompetens i skolan” (www.skolverket.se/publikationer?id=3005): ”Allt fler lärare uppger att de har bra generell it-kompetens. Samtidigt vill de utveckla sin kompetens. Resultatet visar att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Ungefär varannan lärare efterfrågar mer kunskap om hur itFortsätt läsaWorkshops IKT

    Fortsätt läsa Workshops IKT

Noterbara partners

Kundreferenser